RSS 2.0 Mapa strony

Powiat Świdnicki

Aktualności

> więcej aktualności
 • OGŁOSZENIE

  27.11.2015

  Zarządu Powiatu w Świdniku w dniu 27 listopada 2015 roku podjął Uchwałę Nr 158/43/15 w sprawie uruchomienia procesu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

  Treść projektu Programu oraz wzór ankiety do konsultacji można znaleźć na: spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php

 • OGŁOSZENIE

  20.11.2015

  Zarząd Powiatu w Świdniku w dniu 19 listopada 2015 r. podjął Uchwałę Nr 149/41/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świdnickiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Powiatu Świdnickiego w 2015 r.

 • OGŁOSZENIE PRZETARGU

  02.11.2015

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Starosta Świdnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Pozostałe aktualności