Wiele osób myli marżę z narzutem, a przecież są to dwie różne rzeczy. Marża to całkowity przychód pomniejszony o koszt sprzedanych towarów (COGS) oraz koszt towarów dostępnych do sprzedaży (COGAS). Natomiast marża jest stosunkiem pomiędzy COGS a ceną detaliczną pojedynczego produktu. Mimo, że marża i narzut są różnymi rzeczami, istnieje między nimi nieodłączny związek. Marża może wpływać na wzrost marży w przypadku, gdy firma zdecyduje się na podniesienie ceny. Może mieć również negatywny wpływ na marżę, gdy na towary udzielane są promocje.

Jak obliczyć marżę i narzut? Oba te pojęcia są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Pozornie wydają się być identyczne, ale jest między nimi drobna różnica. Musimy znać definicję każdego z nich, a także proces ich obliczania.

Marża i narzut – jakie są różnice?

Marża jest terminem używanym do określenia zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo. Pokazuje ona, jak duża część ceny sprzedaży trafia do kieszeni firmy. Z drugiej strony, marża pokazuje, o ile wzrasta koszt materiałów do wytworzenia produktu poza jego cenę bazową. Zobaczmy, jak obliczać marże i narzuty w procentach.

Dokonywanie obliczeń i stosowanie formuł do obliczania marży, marży i narzutu może być bardzo skomplikowane. Ponieważ sam miałem sporo problemów z rozgryzaniem formuł i popełnianiem błędów, pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie stworzenie własnego cheat sheet z wszystkimi formułami, które znalazłem w Internecie.

Różne produkty mają różne marże. Marża produktu to wielkość zysku, jaki osiągasz, gdy sprzedajesz jeden z produktów, które kupujesz za określoną kwotę. Wzór na marżę i narzut da Ci procent marży. To pomoże Ci dowiedzieć się, jaki jest Twój zysk na każdym sprzedawanym produkcie.

Rozróżnianie tych pojęć jest ważne w komunikacji z kontrahentami. Jeśli dostarczamy nasze produkty do sklepu, którego właściciel chciałby uzyskać 25% zysku na naszych produktach, warto doprecyzować, czy ma na myśli marżę procentową, czy procentowy narzut. Bo w pierwszym przypadku cena zakupu towaru sprzedawanego za 100 zł powinna wynosić 80 zł (25% zysku = 33,33% wyższa metoda sprzedaży), a w drugim – 75 zł (25% zysku = 25% wyższa metoda sprzedaży).

Marża i narzut to dwa różne pojęcia. O ile narzut jest różnicą pomiędzy kosztami a ceną sprzedaży, o tyle marża jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wszystkimi kosztami danego produktu, w tym kosztami operacyjnymi. Marża pomaga nam dowiedzieć się, ile możemy zarobić na sprzedaży konkretnego produktu, natomiast marża mówi nam, czy nasza działalność gospodarcza jako całość jest opłacalna.